x
 

Hướng dẫn những điểm mới về thuế Thu nhập doanh nghiệp

Đăng lúc: Thứ năm - 06/08/2015 23:13 - Người đăng bài viết: Quan Nhân
Triển khai thực hiện Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2785/TCT-CS ngày 23/07/2014 về việc giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế thu nhập doanh nghiệp. Một số nội dung mới chủ yếu như sau:
Thứ nhất, bổ sung phương pháp tính thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá dịch vụ với các đơn vị sự nghiệp, tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp.
Thứ hai, bổ sung hướng dẫn việc bù trừ lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản đối với lãi của các hoạt động kinh doanh khác.
Thứ ba, bổ sung hướng dẫn xác định doanh thu tính thuế đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ mà khách hàng trả tiền trước cho nhiều năm.
Thứ tư, bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để biếu tặng, quy định rõ thời điểm xác định doanh thu đối với hoạt động tín dụng, hoạt động kinh doanh sân gôn.
Thứ năm, bổ sung thêm điều kiện khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ (bao gồm hoá đơn GTGT và hoá đơn bán hàng) từng lần có giá trị từ 20 tỷ đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
Thứ sáu, về các khoản chi không được trừ xác định rõ tài sản cố định được trích khấu hao nhanh tối đa không quá 2 lần, sửa đổi mức phân bổ đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển từ không quá 2 năm lên không quá 3 năm, xác định rõ thu nhập từ thanh lý, chuyển nhượng tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi chở xuống, hướng dẫn rõ các điều kiện được trích khấu hao đối với công trình xây dựng trên đất như trụ sở văn phòng, nhà xưởng, cửa hàng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bổ sung xác định chi phí trả lãi tiền vay trong giai đoạn đầu tư không được tính vào chi phí được trừ.
Thứ bảy, sửa đổi thuế suất thuế TNDN phổ thông từ 25% xuống thành 22% từ 1/1/2014, 20% từ 1/1/2016.
Thứ tám, quy định rõ các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN./. 
TA