x
 

Giấy 70g A4 Paper One

  • Giấy thùng, nhập khẩu Trắng đẹp, độ sắc nét cao